Bảng thống kê lô tô miền Bắc hôm nay

Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 19/07/2024

ĐầuLô tô XSMB 19/07/2024
007
1-
229, 24, 20, 24, 22
336, 32, 39
445, 48
552, 52, 52
666, 60
777, 78, 73
885, 84, 88
998, 90, 99, 94, 92

Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 18/07/2024

ĐầuLô tô XSMB 18/07/2024
005, 02
114
222, 29, 20
337, 31, 31
445, 49, 44
559, 56, 55, 57
669, 68
776, 76, 73, 77
880, 87
995, 92, 97

Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 17/07/2024

ĐầuLô tô XSMB 17/07/2024
001, 00
115, 17, 18
222, 23, 25, 21, 24
333, 36
447
559, 52
662, 64
773, 70, 76
881, 88, 83, 85, 85, 87
991

Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 16/07/2024

ĐầuLô tô XSMB 16/07/2024
009, 01, 09, 03
112, 12
221, 22
339
441, 44, 45
550, 59
665, 62, 66, 60
779, 70, 78
889, 89, 86
996, 97, 94
Xem thêm