Bảng thống kê lô tô miền Bắc hôm nay

Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 09/06/2023

ĐầuLô tô XSMB 09/06/2023
000, 00
1-
225, 21, 26
338
440, 49, 46, 45, 43
5-
663, 66, 68
776, 70
888, 83, 88, 86, 89, 81, 84, 82
998, 91, 98

Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 08/06/2023

ĐầuLô tô XSMB 08/06/2023
005, 03
118, 13, 11, 15
224, 25, 26, 24
337, 35, 34, 31
445, 44, 48
559, 54
666
777, 72, 77
881, 86, 88
992

Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 07/06/2023

ĐầuLô tô XSMB 07/06/2023
0-
118, 16, 14, 17
223, 22, 26, 24
334, 38
449, 46
557, 56, 52, 58, 56
666, 63, 69
777, 72
888, 81, 82, 82
995

Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 06/06/2023

ĐầuLô tô XSMB 06/06/2023
008, 07
117, 18, 13, 19
220, 22, 25
331, 34, 36, 34
447, 43
557, 58, 59
661, 62, 68
779, 76, 70
886
998, 90
Xem thêm