Thống kê tần suất lô xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Kết quả

TK lần xuất hiện xổ số

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7Xuất hiệnGiải ĐBXuất hiệnLô tôXuất hiện
344 lượt372 lượt0813 lượt
804 lượt492 lượt4313 lượt
273 lượt521 lượt4113 lượt
313 lượt531 lượt5613 lượt
503 lượt541 lượt6713 lượt
653 lượt561 lượt4912 lượt
673 lượt571 lượt0012 lượt
703 lượt591 lượt3412 lượt
713 lượt611 lượt8212 lượt
763 lượt631 lượt8712 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7Xuất hiệnGiải ĐBXuất hiệnLô tôXuất hiện
001 lượt521 lượt352 lượt
021 lượt531 lượt093 lượt
031 lượt541 lượt943 lượt
041 lượt561 lượt734 lượt
051 lượt571 lượt064 lượt
071 lượt591 lượt114 lượt
101 lượt611 lượt144 lượt
111 lượt631 lượt294 lượt
151 lượt651 lượt474 lượt
161 lượt661 lượt554 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7Giải ĐBLô tô
98, 97, 94, 93, 86, 77, 62, 59, 58, 5700, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,