Thống kê tần suất lô xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Kết quả

TK lần xuất hiện xổ số

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7Xuất hiệnGiải ĐBXuất hiệnLô tôXuất hiện
443 lượt002 lượt3115 lượt
513 lượt332 lượt5114 lượt
623 lượt452 lượt8814 lượt
643 lượt481 lượt9013 lượt
993 lượt521 lượt6213 lượt
002 lượt531 lượt6613 lượt
062 lượt611 lượt4213 lượt
142 lượt641 lượt2013 lượt
152 lượt661 lượt0512 lượt
182 lượt671 lượt4012 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7Xuất hiệnGiải ĐBXuất hiệnLô tôXuất hiện
021 lượt011 lượt013 lượt
041 lượt031 lượt093 lượt
071 lượt061 lượt173 lượt
081 lượt091 lượt573 lượt
101 lượt311 lượt553 lượt
131 lượt321 lượt753 lượt
161 lượt341 lượt853 lượt
171 lượt351 lượt724 lượt
201 lượt371 lượt384 lượt
251 lượt441 lượt484 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7Giải ĐBLô tô
94, 89, 87, 86, 83, 82, 77, 75, 74, 7102, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,