Thống kê tần suất lô xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Kết quả

TK lần xuất hiện xổ số

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7Xuất hiệnGiải ĐBXuất hiệnLô tôXuất hiện
325 lượt262 lượt8016 lượt
525 lượt782 lượt1215 lượt
074 lượt982 lượt1014 lượt
684 lượt821 lượt2214 lượt
123 lượt871 lượt3214 lượt
153 lượt881 lượt6213 lượt
193 lượt901 lượt7813 lượt
483 lượt971 lượt7512 lượt
843 lượt001 lượt9012 lượt
903 lượt021 lượt9212 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7Xuất hiệnGiải ĐBXuất hiệnLô tôXuất hiện
011 lượt271 lượt342 lượt
041 lượt311 lượt512 lượt
051 lượt321 lượt973 lượt
081 lượt331 lượt363 lượt
091 lượt431 lượt714 lượt
111 lượt511 lượt934 lượt
131 lượt551 lượt134 lượt
171 lượt561 lượt384 lượt
201 lượt651 lượt274 lượt
231 lượt661 lượt994 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7Giải ĐBLô tô
97, 95, 94, 93, 91, 88, 86, 83, 81, 7401, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99,